Człowiek jest cywilizowany na tyle , na ile potrafi zrozumieć kota.